<IMG SRC="navi.gif" WIDTH=160 HEIGHT=440 usemap="#navi" BORDER=0> Šta je fundamentalno?     Večita pitanja

Ljudi su se oduvek pitali:

"Od čega je sastavljen svet koji nas okružuje?"

i

"Koje sile ga drže na okupu?"

Pitanje: Koji je naziv statue i ko je njen autor? [ Odgovor ]